Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Skåne
Arkivnummer/
Registerbeteckning
857 H2
Kronologisk information
Upprättad år 1600-talet Uppskattad tid 1600-talet
Geografisk information
Område Skåne Annan Lokalitet Skåne
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
okänd Anledning
Beställare Ämne
Kommentar Fotografisk kopia
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala 1:400 000
Höjd (cm) ? Bredd (cm) ?
Ej färglagd Delvis färglagd
Färglagd ? Kartan handritad x
Kartan tryckt Dekorerad
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 Mikrofilm 1 ?
Foto 2 Mikrofilm 2
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning
Information om registrering
Inventeringsdatum 6/27/2002 Signatur SKB
Införd i databasen 8/2/2002 1 Införd av SKB