Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Malmö under 1600- och 1700-talet
Arkivnummer/
Registerbeteckning
197 M
Kronologisk information
Upprättad år 1600-talet Uppskattad tid
Geografisk information
Område Malmö Annan Lokalitet Malmöhus
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
olika Anledning
Beställare Ämne Fästningsverken
Kommentar Fotografiska kopior från olika arkiv. Specificerad förteckning bif. - Kartorna är fotograferade i färg till databasen "Historisk Atlas över Malmö"
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala olika
Höjd (cm) - Bredd (cm) -
Ej färglagd x Delvis färglagd
Färglagd Kartan handritad x
Kartan tryckt Dekorerad
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 Mikrofilm 1 ?
Foto 2 Mikrofilm 2
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning 51 st olika
Information om registrering
Inventeringsdatum 8/14/2002 Signatur SKB
Införd i databasen 9/24/2002 Införd av SKB