Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Skåne, Halland och Blekinge vid 1600-talets mitt
Arkivnummer/
Registerbeteckning
115 Ö1
Kronologisk information
Upprättad år 1600-talet Uppskattad tid
Geografisk information
Område Skåne Annan Lokalitet Skåne
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
de Witt E Anledning Översiktskarta
Beställare Ämne
Kommentar Kopia efter faksimiltryck från 1949.Orig i Kulturhisto Museet i Lund. Jf 1674 litt S
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala tysk & fr mil
Höjd (cm) ? Bredd (cm) ?
Ej färglagd x Delvis färglagd
Färglagd Kartan handritad x
Kartan tryckt x Dekorerad x
Uppgifter om tryckning AB Malmö Ljustrycksanst Beskrivning av dekoration kartusch
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 Mikrofilm 1 Sting
Foto 2 Mikrofilm 2 111
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning
Information om registrering
Inventeringsdatum 11/13/2002 Signatur SKB
Införd i databasen 12/3/2002 Införd av SKB