Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Carta Marina
Arkivnummer/
Registerbeteckning
481 M 1_4
Kronologisk information
Upprättad år 1539 Uppskattad tid
Geografisk information
Område Norden Annan Lokalitet Norden
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
Magnus Olaus Anledning
Beställare Ämne sjökarta
Kommentar Originalet finns på Uppsala Universitetsbibliotek
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala mil
Höjd (cm) 57 Bredd (cm) 83
Ej färglagd Delvis färglagd
Färglagd x Kartan handritad x
Kartan tryckt Dekorerad
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 Mikrofilm 1 0
Foto 2 Mikrofilm 2
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning Kopia
Information om registrering
Inventeringsdatum 7/28/2004 Signatur SKB
Införd i databasen 7/28/2004 Införd av SKB