Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Norrköping. Jubileumsportfölj
Arkivnummer/
Registerbeteckning
176 N
Kronologisk information
Upprättad år 1636-1984 Uppskattad tid
Geografisk information
Område Norrköping Annan Lokalitet Norrköping
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
okänd Anledning
Beställare Ämne
Kommentar Faksimiltryck. 14 st kartor
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala olika
Höjd (cm) olika Bredd (cm) olika
Ej färglagd Delvis färglagd
Färglagd x Kartan handritad
Kartan tryckt x Dekorerad
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 Mikrofilm 1 ?
Foto 2 Mikrofilm 2
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning
Information om registrering
Inventeringsdatum 6/30/2004 Signatur SKB
Införd i databasen 9/8/2004 1 Införd av SKB