Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Malmoe
Arkivnummer/
Registerbeteckning
584 M
Kronologisk information
Upprättad år 1650 c:a Uppskattad tid 1650 c:a
Geografisk information
Område Malmö Annan Lokalitet
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
Heer Christophorus Anledning
Beställare Ämne Fästningsverken
Kommentar Kopia utfört av I.A, Lander 1923 efter orig i Kgl Bibl Kbh. Fotokopia i sv/v finns i Hist kartarkivet 197 M nr 1573(efter orig)
Teknisk information
Material papper Enhet för kartskala
Höjd (cm) 40,5 Bredd (cm) 49,5
Ej färglagd Delvis färglagd
Färglagd x Kartan handritad x
Kartan tryckt Dekorerad x
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration kartusch
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 S 91 Mikrofilm 1 0
Foto 2 Mikrofilm 2
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning
Information om registrering
Inventeringsdatum 6/2/1999 1 Signatur SKB
Införd i databasen 6/4/1999 1 Införd av SKB