Detaljerad information om kartan

<< T I L L B A K A

Kartans nummer och namn    
Namn/Benämning Karta över Malmö
Arkivnummer/
Registerbeteckning
523 K1
Kronologisk information
Upprättad år 1652 Uppskattad tid
Geografisk information
Område Malmö Annan Lokalitet
Fastighet
Nr
Trakt Nr
Gatunamn
Nr
Stadsäga
Nr
Information om upprättandet
Upphovsman
Förnamn
Mejer Johannes Anledning
Beställare Ämne
Kommentar Kopia 1907 efter orig i Köpenhamn. Sv/v kopia efter NMs ex (inv nr 4530). Färgkopia (tryckt) finns på MSB, bild nr 009
Teknisk information
Material Papper Enhet för kartskala själl alna
Höjd (cm) 44 Bredd (cm) 50
Ej färglagd x Delvis färglagd
Färglagd Kartan handritad x
Kartan tryckt Dekorerad
Uppgifter om tryckning Beskrivning av dekoration
Kartans skick 1-5
(5 = bäst)
5 Arkivvård
Foto 1 S 126 Mikrofilm 1 Sting
Foto 2 S 127 Mikrofilm 2 109
Foto 3 Mikrofilm 3
Anmärkning
Information om registrering
Inventeringsdatum 12/1/1999 Signatur SKB
Införd i databasen 1/5/2000 1 Införd av SKB