Planvisaren


I ”Planvisaren” visas Stadsplaner, Detaljplaner, Ändrade detaljplaner, Områdesbestämmelser och Tomtindelningar.


För Detaljplaner (Dp) och ändringar av detaljplaner (ÄDp) gäller:

“Plan del 1” visar normalt en Plankarta “Plan del 2” visar normalt en Illustrationskarta “Beskrivning” visar antingen planbeskrivning (gäller detaljplaner antagna från 2019) eller planbeskrivning tillsammans med övrigt beslutsunderlag. “Övrigt beslutsunderlag” visar (för detaljplaner antagna från 2019) utlåtande och samrådsredogörelse samt eventuellt annat beslutsunderlag.


Hur får man tag på dokument som ej är med i ”Planvisaren”?

Samtliga handlingar som tillhör ett detaljplaneärende finns att hämta via stadsbyggnadskontorets arkiv. Vissa dokument finns att tillgå digitalt, andra finns endast tillgängliga i fysisk form i arkivet. Kontakta arkivet på sbk.arkiv@malmo.se.

 

Om du inte kan panorera i planen.

I  planer som är väldigt stora (A0-format) kan man det vara svårt att panorera i Edge.

- Testa att klicka i planen och sen att  panorera med piltangenterna.

- Ändra zoomnivå i Edge. Har man ett högt värde kan det vara orsaken till att scrollisten inte visas.

 

Fungerar inte ovanstående; Öppna planen i Acrobat Reader så går det att panorera.

 


Öppna planen i Acrobat Reader (tex för utskrift eller för att kunna panorera i planer i format A0)

(förusätter att Acrobat Reader är installerat på din dator)

Öppna planhandlingen

Ladda ner planhandlingen genom att högerklicka i planen och välj "Spara som"

Spara planen i en katalog.

 

Gå till katalogen och högerklicka på planen och välj "Adobe Acrobat Reader"